Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mia Larson is an Associate Professor in Business Administration, specialised on Marketing, at Lund University, Department of Service Management and Service Studies. Her research has particularly focused on management and marketing in the tourism and experience economy. Her publications covers subjects such as network collaboration, innovation, participation motives, event management, destination development, pop culture tourism, coastal tourism, social media marketing, sharing economy, and gender issues in the academy. Her current research focus on the digital platform economy.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mia Larson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren