Foto av Mia-Marie Hammarlin

Mia-Marie Hammarlin

Universitetslektor, PhD, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt 4-åriga forskningsprojekt (2020-2023) finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och berör antivaccinationsrörelsen. Vaccinationstveksamheten i Sverige, präglad av engagemang på internet, utgör det empiriska fokuset. Projektet har också ett metodutvecklande syfte att undersöka hur kvantitativ (språkteknologi) och kvalitativ (etnografisk) metod kan kombineras till effektiva verktyg för att utforska hur vaccinationsdiskussioner etableras och cirkuleras på internet. Ett relaterat (del)projekt om vaccinskepsis som jag driver är kopplat till ett program finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 'At the end of the world: A transdisciplinary approach to the apocalyptic imaginary in the past and present' (PI Janyne Svenungsson). Jag är också engagerad i ett teknologi och vardag-projekt finansierat av Vetenskapsrådet, 'Digital by default? Older adult citizens and digital welfare interfaces' (PI Tobias Olsson). Sedan 2009 är jag anställd som universitetslektor i medievetenskap och journalistik, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, jag var prefekt för samma institution 2016–2020. Jag är etnolog med ett teoretiskt intresse för medicinsk humaniora och arbetar deltid för Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora vid Medicinska fakulteten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora
 • Samhällsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

 • Pandemi
 • COVID-19
 • Vaccin
 • skvaller
 • rykten
 • fenomenologi
 • kulturanalys
 • medieskandaler

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mia-Marie Hammarlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren