Personlig profil

Forskning

Miaoxin Gong is a Ph.D. candidate at Lund University, Sweden. Her research is focused on using advanced optical diagnostic methods to study combustion engines that aim for sustainable energy transition. She has bachelor’s degree from Fudan University, China and master’s degree of engineering physics from Lund University, Sweden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farkostteknik
  • Energiteknik
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Miaoxin Gong är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren