Foto av Michael Bogdan

Michael Bogdan

Timlärare

Personlig profil

Forskning

Min forskning inriktar sig på internationell privat- och processrätt, särskilt inom EU, och på jämförande (komparativ) rätt.

Undervisning

Min undervisning omfattar i huvudsak internationell privat- och processrätt samt komparativ rätt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Fria nyckelord

  • Komparativ rätt
  • Internationell rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Bogdan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler