Foto av Michael Bok

Michael Bok

Forskare

Personlig profil

Forskning

I am a researcher in the Lund Vision Group. I am interested in the unusual visual systems of a variety of marine invertebrates ranging from the rudimentary compound ocelli of fan worms to the spectacularly sophisticated eyes of mantis shrimp. I completed my PhD in 2013 at the University of Maryland, Baltimore County under the supervision of Professor Thomas Cronin, followed by a postdoctoral fellowship with Professor Dan-Eric Nilsson at Lund University in Sweden, and a BBSRC independent fellowship at Bristol University, UK. My current work on fan worms aims to unravel the developmental, neurological and behavioral factors that drove the evolution of these simple eyes and perhaps also influenced the origins of nature’s very first visual systems.

You can learn more about my research and photography at my homepage.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Bok är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren