Michael Bossetta

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Please visit my website for more updated information and the latest version of my CV.

My research explores how politicians and citizens use social media to campaign during elections, with an empirical focus on the European Union and United States. I am particularly interested in how platform design influences how social media are used for politics. Apart from these interests, I have conducted studies on Russian disinformation, cyberattacks, populism, and Euroscepticism.

And don't forget to check out the Social Media and Politics podcast!

Note: My "Research Outputs" tab only reports published work.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Bossetta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren