Foto av Michael Cimbritz

Michael Cimbritz

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Senior lecturer Michael Cimbritz is employed at the Department of Chemical Engineering, working in the Water and Environmental group. After finishing his PhD in 2006 Michael worked for almost 10 years in various positions outside the University before returning in 2015. Besides teaching in advanced wastewater treatment, he is working in different research projects focusing on removal of organic micropollutants, such as pharmaceutical residues. Michael has a special interest in writing (in Swedish) and communication skills for engineers.

Forskning

Michael Cimbritz är anställd vid Institutionen för kemiteknik och arbetar med va-teknik. Efter avslutad forskarutbildning arbetade Michael i nästan tio år utanför akademin innan han kom tillbaka 2015. Han undervisar i avancerad avloppsvattenhantering och arbetar i olika forskningsprojekt kopplade till rening från olika organiska mikroföroreningar, exempelvis läkemedelsrester. Michael har också ett intresse för ingenjörers skrivande (på svenska) och kommunikationsfärdigheter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturresursteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Cimbritz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren