Foto av Michael Miskelly

Michael Miskelly

Knuten till universitetet, PhD

Personlig profil

Forskning

I am currently a member of the Neuroendocrine Cell Biology Group headed by Nils Wierup in Lund University Diabetes Centre. My research focuses on single-cell sequencing of the small intestinal epithelium. My previous research focused on the mechanisms of remission of Type 2 Diabetes after gastric bypass surgery. I am particularly interested in the differences in small intestinal biology between diabetics and non diabetics and would like to further understand these differences in order to develop better treatments for Type 2 Diabetes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Miskelly är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren