Foto av Michael Reck

Michael Reck

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Michael Reck is a research assistant at LUCSUS. His current work is exploring im/mobility in a changing climate shedding light on communities who are unable – or unwilling – to move despite negative effects on their environment.

He holds a bachelor`s degree in “Management of Renewable Energies” from Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences and a master's degree in “Environmental Studies and Sustainability Science” from Lund University. His master’s thesis delved into climate activism, particularly analysing coalition-building efforts to preserve the village Lützerath. Other than that, his research interest lay in the fields of loss and damage and studies of environmental social movements.

Before joining LUCSUS, he contributed to renewable energy projects in India and Togo working with an environmental NGO and the German Development Cooperation GIZ. Currently, he is also engaged at an agroecological farm between Lund and Malmö working towards a sustainable agricultural practice connecting people with the land.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Samhällsvetenskap
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Reck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren