Foto av Michael Reck

Michael Reck

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Reck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences