Foto av Michal Odermarsky

Michal Odermarsky

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michal Odermarsky är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry