Foto av Michiel Lambrechts

Michiel Lambrechts

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michiel Lambrechts är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Earth and Planetary Sciences