Inget foto av Mika Vähäkangas

Mika Vähäkangas

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Redan från början av min karriär har jag intresserat mig för vad som sker i gränsområdet kristendom - kultur och religioner - institutioner. I min doktorsavhandling skrev jag om den tanzaniske katolske professorn Charles Nyamitis fundamentalteologi och hur han sammankopplar afrikanska och katolska traditioner.

Även om jag inledde mina studier utifrån kontextuella systematisk-teologiska frågeställningar har jag senare kommit att utvidga mina perspektiv mot mer empiriska frågeställningar, såsom förhållandet mellan (afrikansk) kristen mission och traditionell Sonjo religion i norra Tanzania eller till afrikanska invandrarkyrkor i Finland. Just nu jobbar jag på Babu wa Loliondo, en kristen tanzanisk helare som var ytterst populär under 2011. Samtidigt har jag fortsatt med att fundera teoretiskt kring kontextualitet och synkretism och missionsvetenskap och ekumenik som discipliner.

Vad gäller teoretiska perspektiv finner jag postkoloniala teorier alltmer lockande och tolkar t.ex. Laestadius tidiga predikningar genom dem.

Jag leder också VR-finansierat projekt "Sökande efter helhet i en förtrollad värld: Helbrägdagörelse, ritual praxis och framgångsteologi i afrikanska pentekostala/karismatiska kyrkor" under 2012-2016.

Jag har organiserat nordiska workshops om afrikansk kristendom 2009-2010 under rubriken "Interpreting African Christianity: Anthropology and Theology in Dialogue" - se http://project.sol.lu.se/iac

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mika Vähäkangas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren