Personlig profil

Forskning

Manage a Laboratory Information Management System (LIMS) at LUDC.

Bioinformatics support to researchers at LUDC e.g. QC, imputation, GWAS and pathway-analysis of genetic data. R- and bash-scripting.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Åkerlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren