Foto av Mikael Gunnarsson

Mikael Gunnarsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Gunnarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Engineering