Foto av Mikael Gunnarsson

Mikael Gunnarsson

Knuten till universitetet

Nätverk

Skåne University Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård