Foto av Mikael Hellström

Mikael Hellström

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt teoretiska forskningsområde ligger i skärningspunkten mellan ekonomistyrning, organisation och strategi, huvudsakligen med inriktning på offentliga organisationer där jag följt utvecklingen under de senaste 25 åren.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer och är kursledare för en kurs på FEKA90, Företagets roll i samhället (FRIS) som dels är en kurs där studenterna skall lära sig skriva uppsats dels förkovra sig inom Corporate Social Responsability. Jag sitter också med i ledningsgruppen för Pol Kand.

Samverkan

Genom mitt engagemang i KEFU har jag över åren skaffat mig ett brett kontaktnät med ledande företrädare för kommuner, landsting och regioner. Jag är också engagerad som bollplank till kommunala organisationer i deras utvecklingsarbete.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Strategi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Hellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren