Foto av Mikael Hellström

Mikael Hellström

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt teoretiska forskningsområde ligger i skärningspunkten mellan ekonomistyrning, organisation och strategi, huvudsakligen med inriktning på offentliga organisationer där jag följt utvecklingen under de senaste 25 åren.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer och är kursledare för en kurs på FEKA90, Företagets roll i samhället (FRIS) som dels är en kurs där studenterna skall lära sig skriva uppsats dels förkovra sig inom Corporate Social Responsability. Jag sitter också med i ledningsgruppen för Pol Kand.

Samverkan

Genom mitt engagemang i KEFU har jag över åren skaffat mig ett brett kontaktnät med ledande företrädare för kommuner, landsting och regioner. Jag är också engagerad som bollplank till kommunala organisationer i deras utvecklingsarbete.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Strategi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Hellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren