Inget foto av Mikael Hermansson

Mikael Hermansson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingsarbetet syftar till att gestalta hur relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England förändrades under perioden 1909 – 1959. Trots ett ömsesidigt erkännande mellan den anglikanska gemenskapen och Svenska kyrkan, saknades ett kyrkorättsligt bindande avtal med Church of England som reglerade såväl prästers som lekmäns deltagande i gudstjänstlivet. Därmed var det upp till ett antal ledade företrädare för båda kyrkor att komma överens ”under hand”. Detta hände sig i en tid då Sverige genomgick en gradvis övergång från en tysk kultursfär till en anglosaxisk.

I den teoretiska ramen ingår historiefilosofen Reinhardt Kosellecks syn på erfarenhetsrum och förväntanshorisont, samt sociologen Niklas Luhmanns teorier om förtroende som en mekanism för reduktion av social komplexitet.

I valet av avhandlingsämne faller det sig så lyckligt att jag kombinerar två intressen som också utgör de centrala delarna av mitt delade yrkesliv, nämligen politik och kyrkohistoria.

Min handledare är professor Anders Jarlert.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Hermansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler