Foto av Mikael Kanski

Mikael Kanski

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My main research focus is on cardiac imaging using magnetic resonance imaging (MRI) in arrhythmia. Current image techniques yield suboptimal images in cases with eg atrial fibrillation which leaves the clinical reader with subjective rating of cardiac function. Emerging techniques, however, could make it possible to achieve sharp diagnostic imaging even in these patients, which will lead to more reliable evaluation of the cardiac function in these patients.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Kanski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren