Personlig profil

Forskning

My main research interest is in how conditions for sustainable transformations of complex societal systems, like the urban freight system,  are created. Since I joined the department my work has focused on the transformation of urban freight systems toward sustainability.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • Industriell Organisation
 • Industriell ekonomi
 • Logistik
 • Förändringsarbete
 • Hållbar utveckling
 • Hållbara städer
 • Hållbara transportsystem
 • systems analysis
 • Systems Thinking
 • supply chain management, logistics, purchasing, procurement
 • Transition
 • Sustainability Transitions
 • transformations towards sustainability
 • transformative change

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Kervall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler