Foto av Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor, Professor

Personlig profil

Forskning

 - Sociala dimensioner av kunskapsresistens och faktaresistens.  

- Hållbar utveckling, inte minst social hållbarhet 

- Hållbar konsumtion som samhällsdiskurs 

- Konstruktioner av natur i samhället (även av “människans natur”); sociologi om biologisk och kulturell evolution.

Pågående forskning och undervisning

- Kunskapsresistens, faktaresistens, strategisk ignorans (i frågor om klimat, vaccination, GMO, evolution, genus, arv-miljö). 

- Konkurrens och samarbete mellan humanvetenskaper i transdisciplinära projekt om miljö- och hälsoproblem.

- Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning (RJ; Projektledare: Anna Jonsson).

- Governing Climate Change (Formas; Projektledare: Johannes Stripple).

- Undervisning: Hållbar utveckling, Vetenskaps- och kunskapsteori.

Jag forskar om förutsättningar för människor och organisationer för att göra val som minskar belastningar på miljö, hälsa och socialt välbefinnande. Hur människor och organisationer skapar, tolkar, sorterar och ibland ignorerar kunskap och insikter på sådana områden är ett fokusområde i min forskning. Teoretiskt kombinerar jag socialt och ekonomiskt tänkande ( t.ex. Veblen , Simmel och teorier om deliberativ demokrati) med evolutionsteori ( t.ex. Trivers , Runciman, Haidt). Jag har arbetat inom bl. a. sektorerna livsmedel, energi, avfall, vatten, etiska fonder, transport, turism och kemi. Jag har utvecklat sätt att integrera delar av de sociala, ekonomiska och evolutionära vetenskaperna när det gäller att förstå mänskliga intressen som rör miljö- och hälsoproblem. Under maj 2016-juni 2018 arbetade jag detta vid Oxfordiniversitetet i Storbritannien. Detta utmynnade bl a i böckerna "Knowledge Resistance" (Manchesteer University Press, 2019), Human Sciences and Human Interests (Routledge, 2018) samt Gruppens Grepp (Natur & Kultur, 2018, med Thomas Lunderquist & Andreas Olsson).  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Klintman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren