Foto av Mikael Linnell

Mikael Linnell

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Social resiliens
  • Tidssociologi
  • Risk och osäkerhet

Nuvarande forskning

I min nuvarande forskning intresserar jag mig för människors beredskap inför, och sociala konsekvenser av, omställning till ett hållbart vardagsliv i en tid av ekonomisk och energimässig osäkerhet. Fram till augusti 2025 är jag verksam som postdoktor vid Institutionen för sociologi. Mitt projekt, Preparing for degrowth: social resilience, transformation and self-limitation, genomförs inom ramen för Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på tvärvetenskaplig forskning om social resiliens.

I min tidigare forskning har jag studerat hur framtider representeras genom scenarier och simulering inom det övergripande området samhällssäkerhet, med särskilt fokus på åtgärder för att stärka allmänhetens krisberedskap. Jag disputerade våren 2020 vid Mittuniversitetet med avhandlingen Scenarios we live by: theorizing anticipatory practices for societal security. I ett projekt med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har jag också studerat framtidsbilder relaterade till klimatanpassning och energiomställning.

Undervisning

Jag undervisar i sociologisk teori och kvalitativa metoder på grund- och fortsättningsnivå. Bedriver även undervisning i organisationssociologi inom ramen för institutionens utbud av distanskurser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Linnell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler