Foto av Mikael Ljungholm

Mikael Ljungholm

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Ljungholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler