Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Please see english version.

Samverkan

Please see english version

Konstnärligt arbete

Please see english version

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Biofysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Lund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren