Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Please see english version.

Samverkan

Please see english version

Konstnärligt arbete

Please see english version

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Biofysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Lund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren