Inget foto av Mikael Sörensson

Mikael Sörensson

Kursassistent

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologisk systematik
  • Evolutionsbiologi
  • Zoologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren