Foto av Mikael Segerlantz

Mikael Segerlantz

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mikael Segerlantz, överläkare på Palliativ vård och ASIH sedan 2007 och specialist i palliativ medicin 2016 samt oavlönad docent i palliativ medicin 2021 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Mikael Segerlantz är akademiskt knuten till Palliativ Utvecklings Centrum inom Lunds universitet. Mikaels forskningsfält är: symptomlindring och palliativ vård i ett internationellt perspektiv och med speciellt fokus på Indien, jämlik palliativ cancervård och med ett speciellt fokus på äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning samt tidigt integrering av palliativ vård parallellt med cancerspecifik behandling. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Palliativ vård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Segerlantz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren