Inget foto av Mikael Sundström

Mikael Sundström

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forsknings- och undervisningsämnen

1. IT/demokrati
2. Ledarskap
3. Skolpolitik och liberalisering av skolan
4. Partipolitik
5. Internationell politik

Pågående forskning

1. Ledarskap och informationsteknologi
2. Centerpartiet
3. Liberalisering av den svenska skolan

Introduktion

Mitt forskningsfokus de senaste åren har varit skolpolitik, med fokus på liberalisering av skolsystem i fyra olika länder samt politisk psykologi kopplat till informationssäkerhet. Verkar ämnena svåra att kombinera? You bet! För att komplicera situationen ytterligare så är jag också intresserad av partipolitik och följer särskilt Centerpartiets öden och äventyr.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Studier av offentlig förvaltning

Fria nyckelord

  • LSSMC: Computational Social Sciences

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikael Sundström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler