Inget foto av Mikhail Mastepanov

Mikhail Mastepanov

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikhail Mastepanov är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences