Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mikkel Brydegaard was born in Copenhagen, Denmark, in 1980. He received M.Sc. degree in Electrical Engineering 2007 (dynamic systems and measurement technology), and Ph.D. degree in Atomic Physics 2012 (biophotonics and laser remote sensing) and the Docent degree 2015 all from Lund University. Brydegaard has experience in instrumentation, optical spectroscopy, biophotonics, remote sensing, and applied mathematics. During postgraduate years, he was with Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa and Norsk Elektro Optikk, Norway. Work was focused on lidar monitoring of biological targets, in particular he contributed the Scheimpflug lidar method. He is currently a Principal Investigator with the Department of Physics and Department of Biology in Lund, and a Senior Researcher with Norsk Elektro Optikk. He co-founded of FaunaPhotonics, Denmark and the African Spectral Imaging Network.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Atom- och molekylfysik och optik
 • Annan elektroteknik och elektronik
 • Fjärranalysteknik
 • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikkel Brydegaard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren