Foto av Miklos Molnar

Miklos Molnar

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på murade konstruktioner, fasaders prestanda med avseende på klimatpåverkan, energieffektivisering och industriellt byggande.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • murverk, fasader, energieffektivisering, industriellt byggande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Miklos Molnar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren