Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

1. Teaching/Course responsibility: 

- Role Lecturer

- Course name: Break with Old Order 

- Course code:  EKHE33

- Number of clock hours:  6

 

(if there is more teaching, continue downwards)

2. Supervision of theses (including theses completed by Feb-18):

Master level (number of theses 2017): 3

 

3. Examiner of theses (including theses completed by Feb-18):

 

4. Supervision at the PhD level:

 

5. Briefly describe development work in education – renewal of curriculum and/or pedagogical development:

I have gained teaching experience for the first time.

6. Involvement of guest teachers:

This information will be published.

 

 

7. Additional work in education (e.g. planning, implementation, and pedagogical leadership)

 

8. Programme responsibility (name of programme)

 

9. Briefly describe your work with IT-supported teaching and learning (e.g. Live@Lund) 

 

Yrkesarbete

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mikolaj Malinowski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler