Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen finns på den engelska versionen av den här sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi

Fria nyckelord

  • jord aggregation
  • spektroskopi
  • mikroskopi
  • mikrobioel ekologi
  • jordmikrober

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Milda Pucetaite är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren