Personlig profil

Forskning

I am a climatologist working on terrestrial ecosystem modelling and climate modelling. I develop and apply numerical land surface models with in-situ measurements and Big Data. I am currently working on improving LPJ-GUESS’s ability to simulate vegetation response to climate extremes with a focus on sub-seasonal scales. The improved model will be applied to answer the research questions related to the following aspects:

  • Vegetation responses to climate extremes, and its legacy effects
  • Vegetation feedback through soil-plant-atmosphere continuum
  • Vegetation dynamics, biodiversity, and global carbon cycle
  • Ecosystem modelling and climate modelling
  • Scale dependencies in Earth system modelling

More information about me can be found on my research webpage, Researchgate and Google scholar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Minchao Wu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren