Foto av Mine Islar

Mine Islar

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mine Islar är universitetslektor (docent) vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Hon studerar processer för sociala, ekonomiska och politiska samhällsförändringar kopplat till sociala rörelser och klimaträttvisa, i både stads- och landsbygdsmiljöer. Forskningsområden omfattar klimatförändringarnas påverkan på förnybar energi och biologisk mångfald med fokus på människans sociala och kulturella förhållande till naturen. Hon är vetenskaplig expert för FN:s mellanstatliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.

Undervisning

 • MESS 34 Governance for Sustainability (7,5 credits), Lund University Master Programme in Environmental Science and Sustainabillity (LUMES).
 •  MESS 56 Popular Culture (7,5 credits), Lund University Master Programme in Environmental Science and Sustainabillity (LUMES).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mine Islar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren