Foto av Mine Islar

Mine Islar

Universitetslektor

  • Universitetslektor, Docent, Studierektor, LUCSUS
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mine Islar är universitetslektor (docent) vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS). Hon studerar processer för sociala, ekonomiska och politiska samhällsförändringar kopplat till sociala rörelser och klimaträttvisa, i både stads- och landsbygdsmiljöer. Forskningsområden omfattar klimatförändringarnas påverkan på förnybar energi och biologisk mångfald med fokus på människans sociala och kulturella förhållande till naturen. Hon är vetenskaplig expert för FN:s mellanstatliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.

Undervisning

  • MESS 34 Governance for Sustainability (7,5 credits), Lund University Master Programme in Environmental Science and Sustainabillity (LUMES).
  •  MESS 56 Popular Culture (7,5 credits), Lund University Master Programme in Environmental Science and Sustainabillity (LUMES).
  •  ACES 47 (Un)sustainable Asia (7,5 credits),Center for East and South-East Asian Studies.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mine Islar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren