Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

I lead two courses at the department that are part of our Bachelor's programme in Information Systems and our Master's programme in Information Systems:

INFC40 - Information Systems Security

INFN40 - Strategic Management and Information Systems 

 

I also teach modules in our distance course INFA44 - Introduction to e-health and our Bachelor's programme course SYSB13 - IS and Business Development

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

 • information systems
 • information technology
 • information sharing
 • Information Economics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Miranda Kajtazi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren