Foto av Misagh Mottaghi

Misagh Mottaghi

Knuten till universitetet, Doktorand

Personlig profil

Forskning

Misagh is an architect and urban designer. After finishing her MS in Architectural Engineering in Iran and working in architectural practice in different design sectors and architectural universities she continued her education by studying another MS in Sustainable Urban Design at Lund University of Sweden. Between 2013-2015, she was a research engineer in the Water and Environmental Engineering section at Lund University. She worked on several national and international projects, applying architectural views to understand water-related environmental challenges from a different point of view. Since 2016, she is an industrial PhD student at the department of Architecture and Built Environment. Her PhD project is reviewing urban flood management from an urban design perspective by focusing on everyday use and its temporality. Her thesis title is ‘Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure’. In her study, she borrows the notion of care to critically discuss the (co)beneficiality of BGS through relational human-nonhuman perspectives and through qualitative and quantitative methods.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Misagh Mottaghi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Urban Creativity Seminar

  Esteban Marín (inbjuden talare), Peter Bengtsen (organisatör), Emma Nilsson (organisatör), Erik Hannerz (organisatör), Georgios Stampoulidis (deltagare), Veronika Urbonaite-Barkauskiene (deltagare), Laura Liuke (deltagare), Misagh Mottaghi (deltagare), Maria Rasmussen (deltagare), Christina Tente (deltagare) & Tommy Juth (deltagare)

  2019 sep. 9

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs