Inget foto av Misha Bhat

Misha Bhat

knuten till universitetet

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Misha Bhat är barn- och fosterkardiolog. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur man kan använda sig av icke-invasiva markörer för att förutspå sjukdomsförloppet efter operation för Fallots anomali. Hon studerar även klinisk användning av hjärtMR på foster samt prenatal upptäckt av medfödda hjärtfel.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Pediatrik

  Nyckelord

  • kardiologi
  • pediatrik

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Misha Bhat är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren