Inget foto av Misha Bhat

Misha Bhat

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Misha Bhat är barn- och fosterkardiolog. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur man kan använda sig av icke-invasiva markörer för att förutspå sjukdomsförloppet efter operation för Fallots anomali. Hon studerar även klinisk användning av hjärtMR på foster samt prenatal upptäckt av medfödda hjärtfel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Pediatrik

Nyckelord

  • kardiologi
  • pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Misha Bhat är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren