Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur aersolpartiklar påverkar moln, klimat och nederbörd. Mina främsta forskningsverktyg är globala klimatmodeller och satellitdata. Mina senaste forsknings projekt har handlat om hur vulkanisk aerosol påverkar cirrusmoln och hur ångor från vegetation bildar aerosolpartiklar och kan skapa klimateffekter och återkopplingsmekanismer. 

Undervisning

Jag undervisar i meteorologi för pilotstudenter på Trafikhögskolan i Ljungbyhed, en del av Lunds Universitet. 

Jag ger även föreläsningar om klimat i lite olika kurser på Lunds Universitet. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klimatforskning
 • Meteorologi och atmosfärforskning
 • Annan fysik

Fria nyckelord

 • atmosfäriska aerosoler
 • moln
 • nederbörd
 • klimat

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Moa Sporre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren