Foto av Moa Wolff

Moa Wolff

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I juni 2016 disputerade jag med min avhandling, vars övergripande syfte var att undersöka om yoga kan fungera som behandlingsalternativ i svensk primärvård för patienter med högt blodtryck. Det som utvärderades var mediyoga, en yogaform med rötter i kundaliniyoga som utvecklats sedan 1990-tal i Stockholm på Institutet för mediyoga.

Mellan 2011 och 2014 studerades effekterna av mediyoga hos sammanlagt 275 patienter med hypertoni från fyra vårdcentraler i södra Skåne. Avhandlingen bygger på fyra artiklar med resultat från tre separata studier: en matchad kontrollerad studie, en randomiserad kontrollerad studie och en intervjustudie.

Under min doktorandtid genomförde jag 2015 en två månader lång predoc-vistelse vid George Institute for Global Health i Sydney i Australien. Där deltog jag bland annat i arbetet med en review-artikel om yogas inverkan på balans hos äldre personer.

Under tiden i Australien kom jag också i kontakt med flera e-hälsoprojekt, och mitt intresse för det forskningsområdet väcktes. Sedan 2015 ingår jag i en forskargrupp inom LUCRIS som fokuserar på just e-hälsa inom primärvården. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin

Nyckelord

  • Hypertension
  • Primary Health Care
  • Yoga
  • E-health

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Moa Wolff är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren