Foto av Mohammed S. Mansour

Mohammed S. I. Mansour

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Doktorand med fokus på förbättring av diagnostisk och prognostisk cytologi vid lungcancer och malignt mesoteliom.

Utvärdering av olika tillgängliga och nya biomarkörer i cytologi och jämföra uttrycket i histologi.

Utforskning av korrelation mellan protienuttryck och genetiska variationer och molekylära förändringar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk laboratoriemedicin
 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • Lung Cancer
 • Malignant Mesothelioma
 • Cytopathology
 • Thoracic cytopathology
 • Molecular Cytopathology
 • Cytology
 • Lung Cytology
 • Effusion Cytology
 • Histology
 • Therapeutic Pathology
 • Oncologic Pathology
 • Cancer Immunotherapy
 • Biomarkers
 • Immunohistochemistry
 • Genetic alterations
 • Molecular analysis

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mohammed S. I. Mansour är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren