Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut och professor i arbetsterapi. Jag leder sedan 1990-talet olika projekt om vardagslivets aktiviteter, välbefinnande och livskvalitet bland personer med psykisk ohälsa. Såväl deskriptiva studier som utveckling och utvärdering av interventioner ingår. Jag leder ett forskarnätverk, HAV – Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande, vars forskning fokuserar på aktivitet, hälsa och välbefinnande i olika populationer. Jag ingår även i CEPI – Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett av mina pågående projekt är en RCT-studie där en aktivitetsbaserad livsstilsintervention för personer med psykiska sjukdomar utvecklas och utvärderas. Interventionen syftar till bättre balans mellan vardagens olika aktiviteter, ökat aktivitetsengagemang och ökad livstillfredsställelse. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mona Eklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren