Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut och professor i arbetsterapi. Jag leder sedan 1990-talet olika projekt om vardagslivets aktiviteter, välbefinnande och livskvalitet bland personer med psykisk ohälsa. Såväl deskriptiva studier som utveckling och utvärdering av interventioner ingår. Jag leder ett forskarnätverk, HAV – Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande, vars forskning fokuserar på aktivitet, hälsa och välbefinnande i olika populationer. Jag ingår även i CEPI – Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett av mina pågående projekt är en RCT-studie där en aktivitetsbaserad livsstilsintervention för personer med psykiska sjukdomar utvecklas och utvärderas. Interventionen syftar till bättre balans mellan vardagens olika aktiviteter, ökat aktivitetsengagemang och ökad livstillfredsställelse. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mona Eklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren