Foto av Monica Lindberg Falk

Monica Lindberg Falk

Knuten till universitetet, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Monica Lindberg Falk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities