Montserrat Lopez Jerez

Knuten till universitetet, Postdoctoral Fellow

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsområden är inom utvecklingsekonomi och ekonomisk historia. Jag är särskilt intresserad av samspelet mellan lika möjligheter och jämlikheter, och processer för ekonomisk omvandling, särskilt i de första stadierna av omvandling. Mycket av mitt arbete fokuserar kolonialismens långsiktiga effekter och undersöker de ekonomiska och institutionella effekterna av faktortillgångar och extraktion. Jag arbetar för närvarande med skapandet av koloniala fiskala strukturer under den sena koloniseringsperioden i Asien.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Montserrat Lopez Jerez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren