Foto av Morten Koch Andersen

Morten Koch Andersen

Knuten till universitetet, PhD International Development Studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Morten Koch Andersen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities