Personlig profil

Forskning

My research interests are statistical machine learning, directional statistics, non-parametric modeling, and Bayesian statistics. I am also interested in researching the sustainable development of AI systems by increasing transdisciplinary knowledge about complex systems. In my past research projects, I collaborated with Biologists, Medical Physicians, Epidemiologists, Physicists, and Computer Scientists to translate their needs in the development work to explore and visualize complex relationships between different data sources.


I received my Ph.D. in 2015 from Shahid Beheshti University, Tehran, Iran and was a tenure-track assistant professor of Statistics at Persian Gulf University and Shiraz University between 2015 to 2019.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • Statistisk Maskininlärning
  • Riktningsstatistik
  • Bayesian slutledning
  • Icke parametrisk modellering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Morteza Najibi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren