Foto av Muhammad Umar Farooq

Muhammad Umar Farooq

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Muhammad Umar Farooq är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren