Foto av Muhammad Umar Farooq

Muhammad Umar Farooq

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Muhammad Umar Farooq är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics

Engineering