Foto av Mulatu Biru Shargie

Mulatu Biru Shargie

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Målet med min forskning är att bidra med ny kunskap och förståelse för utmaningar och möjligheter med anhörighetsvård till barn med HIV. Kohortstudien innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskningen kommer att bidra med kunskap om erfarenheter av anhörighetsvårdare för barn som lever med hiv/aids och behandlas med ART (Antiretroviral Therapy). Inger Hallström är min huvudhandledare, bihandledare är Degu Jerene och Pia Lundqvist.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mulatu Biru Shargie är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren