Inget foto av My Bergius

My Bergius

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsprojekt undersöker hur argument ad hominem påverkar domstolens bevisvärdering. Syftet är att undersöka hur domstolen hanterar argumentationen och om, och i så fall hur, argumentet accepteras. Forskningen kan förhoppningsvis öka kunskapen om argument ad hominems betydelse för och påverkan på bevisvärderingen. Mitt projekt är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om juridisk argumentation som kopplar samman rättsvetenskaplig forskning med argumentationsteori och kognitionspsykologi.

Undervisning

Jag undervisar i allmän rättslära, processrätt och offentlig rätt på juristprogrammet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där My Bergius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren