Inget foto av My Bergius

My Bergius

Postdoktor

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare i processrätt och medicinsk rätt vid Juridiska fakulteten i Lund. Min forskning fokuserar på bevisrättsliga frågor samt rättsliga och etiska dimensioner av prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Forskningen bedrivs inom forskningsmiljöerna LEVIC (Law, Evidence and Cognition) och Health Law Research Center i samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper vid Medicinska fakulteten i Lund.

Jag disputerade 2021 med avhandlingen Karaktärsbevisning - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning. I avhandlingen analyserade jag hur svenska domstolar hanterar karaktärsbevisning och bedömer dess relevans. Avhandlingen innehåller en blandning av processrätts­lig rättsdogmatik, rättsteoretisk begreppsanalys och empiriska studier av rättstil­lämp­ningen. Doktorandprojektet delfinansierades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och bedrevs inom forskningsmiljön LEVIC. 

Undervisning

Jag undervisar i processrätt och har tidigare undervisat i bl.a. allmän rättslära, konstitutionell rätt, offentlig rätt och familjerätt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Fria nyckelord

  • Processrätt
  • Medicinsk rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där My Bergius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren