Inget foto av My Bergius

My Bergius

Postdoktor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där My Bergius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Nursing and Health Professions